DocPlus Patientinformation

Välkommen till Region Uppsalas plats för patientinformation. Här hittar du information från ditt sjukhus, din vårdcentral eller tandklinik. Allmän information om sjukdomar och behandlingar hittar du på 1177.se.